0815 ROOMS×AWADANCE -Dj Atiti will come back- 
LIGHT SOUNDZ @ BUMP
I Love GoLD & Boardwalk
Marshall @ Ryogoku Bridge
cue! @ OKINOHAMA
KYOTEI @ NARUTO
cue!
YOSHINOGAWA RIVER SIDE
Bridge!
KITANOWAKI PARTY @ ANAN
I live here
Shinmachi Boadwalk near Tokushima Station
VIEW from BIZAN - Mountain
Art in Tokushima @Otsuka international art muse.
Love island
Tsukimigaoka sea side park @Matsushige
Tsurugi mountain
SAKURA - TOKUSHIMA JO KOUEN
KIBIRE @ NAGAHARA(MATSUSHIGE)
AWA ODORI AIRPORT @ MATSUSHIGE